]]>


Thermal insulation

Paroc - płyta Pyrotech Slab 160

Paroc - płyta Pyrotech Slab 160

Paroc

Category: thermal insulation - mineral wool

product #: 22994

Priceunit price 47,11zł67,89złfor m²   2.40 sales unit

PriceNET 113,06zł162,94zł PriceGROSS 139,07zł200,41zł

Add to cart Order multiples of: 1

Out of stock

Add to wish list Add to Compare Ask about product


Report an error in description »Product description

PAROC Pyrotech Slab 160 płyta do izolacji przejść przeciwogniowych przeznaczona jest do wypełnień instalacyjnych przejść przeciwogniowych przez ściany i stropy, szczelin dylatacyjnych oraz przepustów kablowych.

Wytrzymałość

  • Niezmienność reakcji na ogień z upływem czasu/ degradacji: Właściwości ogniowe wełny mineralnej nie pogarszają się z upływem czasu. Klasyfikacja Europejska produktów jest związana z zawartością organicznego lepiszcza, która nie zwiększa się z upływem czasu.
  • Niezmienność reakcji na ogień w wysokich temperatur: Właściwości ognioodporne wełny kamiennej nie pogarszają się w wysokiej temperaturze. Klasyfkiacja ogniowa produktu jest powiązana z zawartością związków organicznych, która pozostaje na stałym poziomie lub zmniejsza się w wyższej temperaturze.
  • Niezmienność oporu cieplnego z upływem czasu/ degradacja: Przewodność cieplna produktów z wełny mineralnej jest niezmienna w czasie, lata doświadczeń wykazały, że włókna strukturalne są stabilne a w porach wyrobu nie znajdują się inne gazy oprócz powietrza atmosferycznego
  • Niezmienność oporu cieplengo w wysokich temperatur: Przewodność cieplna produktów z wełny mineralnej jest niezmienna w czasie, lata doświadczeń wykazały, że włókna strukturalne są stabilne a w porach wyrobu nie znajdują się inne gazy oprócz powietrza atmosferycznego

Technical data

density:
160 kg/m³
fire classification - reaction to fire:
A1
length:
1000 mm
Number of cubic feet in a package:
2,4 m²
number pieces in packaging:
4
size:
50 mm
thermal conductivity λ:
0,039 W/mK
water absorption:
< 1 kg/m2
width:
600 mm

Attachments